b.  
d.  
bur.  
bp.  
b.  
d.  
bur.  
bp.  
Children
Mamie Christina Kruse(9 Mar 1892 - )