b.  
d.  
bur.  
bp.  
b.  
d.  
bur.  
bp.  
Children
Sarah Pauline Shanks(18 Aug 1860 - 26 Apr 1939)