b.  
d.  
bur.  
bp.  
Children
Sarah Mason( - 6 Dec 1759)